• Niklas Nilsson i bunkern på Östras 6:e hål

  • Peter Savin

  • Robban och Nicke

  • Bertil Karlsson peggar upp

  • Lennart Ebbinge

  • Jens Ågren

  • Bertil Karlsson

  • Joakim Hansson

  • Terry Laitala